VÝZVA VČELAŘSKÉ SOLIDARITY!

Vážení kolegové včelaři.

PODPOŘTE TUTO VÝZVU VČELAŘSKÉ SOLIDARITY!

Rád bych apeloval VÝZVOU začínajícím a mladým včelařům, aby začali pomáhat ve svém okolí starším včelařům s obsluhou jejich včelstev z důvodu vyhlášené NOUZOVÉ SITUACE V ČR PANDEMIE KORONAVIREM a možnosti přenosu na tyto naše kolegy. Cílem je odlehčit starším včelařům od rizika se nakazit z okolí koronavirem a mít zároveň zdravá včelstva ve Vašem okolí pro další včelaře.

Jak to provést?

1. můžete kontaktovat představitele jednotlivých ZO ČSV, kde Vám jistě rádi pomohou se s dotyčným starším včelařem spojit , popř. jej vyhledat v našem Centrální informačním systému ČSV, do kterého mají přístup všichni Jednatelé, Předsedové, popř. zástupce ZO ČSV

2. žádám Vás o maximální opatrnosti při osobní komunikaci a respektovat nařízení vlády České republiky: používat vždy roušky, styk omezit na minimum a používání včel. nářadí s rozvahou a vždy přemýšlet a jednat tak , aby se koronavir nepřenesl na staršího včelaře.

3. tato pomocná Výzva je směřována předně k obsluze včelstev, ale věřím, že ve Vaší lidskosti bude i pomoc jiná, např. s nákupem včelařským potřeb, tvorbě rámků, mezistěn, či jakkoliv usnadníte život a snížíte riziko pro naše starší včelaře. Ten, kdo bude pomáhat, nechť se zeptá dotyčného zda potřebuje nakoupit i nějaké potraviny, či potřebné léky nebo jen sehnat potřebnou roušku, apod.

4. Včelaři v současné situaci mají možnost obsluhy svých včelstev dle nařízení Ministerstva zemědělství ČR,

viz. http://eagri.cz/public/web/mze/tiskovy-servis/aktuality/koronavirus/vykon-prava-myslivosti-rybarskeho-prava.html

Myslete taky na to, že mnoho včelařů má své včely mimo svůj domov.

5. Prosím udělejte maximum pro ně. Jednou budete starší i vy a jistě se Vám tato pomoc vrátí.

S pozdravem Včelám dík a s vírou že vše dobře dopadne.

PEVNÉ ZDRAVÍ VŠEM !

Váš

Augustin Uváčik

člen RV ČSV, jednatel MěV ČSV Praha

e-mail:uva@centrum.cz

mob.776262602

Praha, 18. března 2020