Co je v Praze nového?

11. října 2022 – BESEDA PRAŽSKÝCH VČELAŘŮ – APIMONDIA 2022 – přednáší RNDr. Václav Švamberk

Vážení kolegové včelaři, srdečně zveme na přednášku

  • Výzkum v chovatelských technologiích a biologii včel
  • Globální oteplování a jeho důsledky pro způsoby ošetřování včel
  • Ekologie a chov včel – včelí pastva a opylování
  • Včelí produkty a aktuální problémy trhu
  • Zdraví včel a jejich ochrana před škodlivými činiteli