Výbor pražských včelařů

Vážení a milí návštěvníci stránek Včelaři Praha.

Vítejte v přátelském včelařském prostředí!

 Jedno moudré lidové  příloví říká: „Jako každý máme svého lékaře, mám mít taky svého včelaře.“

 

Med od včelaře je záruka kvality, včetně všech včelích produktů. Můžete si nechat ukázat včelařské stanoviště a jistě Vám každý včelař rád něco a o svých „holkách“  řekne. Pražští včelaři jsou prostě tací. Nic není tabu.

Včely jsou nepostradatelnou součástí přírody a Praha je potřebuje pro opylování hmyzosnubých rostlin, kde vykonávají svoji bohumilou práci až u 96% všech pylodárných a nektarodárných rostlin, nejen v parcích, lesích a zahradách, ale i jednotlivých atrií, či stromových alejí, provádějí OPYLOVACÍ činnost O tento užitečný hmyz pečují s láskou naši pražští včelaři, kteří jsou organizovaní v jednotlivých spolcích ZO ČSV. Pod Městský výbor ČSV Praha spadá 15 těchto samostatných spolků (základních organizací), v kterých se sdružuje celkem 559 Řádně organizovaných včelařů – členů Českého svazu včelařů se sídlem Křemencova 8, Praha 1.

Naši členové obhospodařují 3788 včelstev a počet stále včetně členů trvale stoupá již od roku 2008. Vedle toho v Praze působí i mnoho včelařů neorganizovaných v ČSV. v Máme 8 Včelařských kroužků v kterých fungují samostatně vedoucí věnující se dětem a mládeži. Jako raritu lze považovat Střešní včelaření, kde právě v Praze je téměř polovina všech včelařů na střechách v ČR v počtu cca 35.

MěV ČSV Praha jako mezičlánek mezi ZO a vedením ČSV vyřizuje mnoho administrace a legislativních náležitostí jak pro jednotlivé ZO, tak pro členy svazu. Organizujeme historicky velmi úspěšné Besedy pražských včelařů s více jak 50-letou tradicí, kde jsou zváni odborníci z vědeckého světa, učitelé včelařství či další hosté napříč „včelařským světem“ mnohdy i ze zahraničí. Výbor spolupracuje s mnoha institucemi a snaží se vždy hájit zájmy jednotlivých včelařů v Praze. Mezi nejvýznamnější patří MZe ČR, SVS ČR, Magistrát hl. města Prahy, životní prostředí a ochrana přírody v jednotlivých MČ, NZM, SVÚ, VÚRV v Ruzyni, VTP v Roztokách u Prahy, VÚVč v Dole a mnoho dalších.  Věřím že se mezi nás přidáte jako budoucí včelaři, nebo se stanete alespoň našimi fanoušky.

Naše stránky Vám budou inspirací, aktuální a moudré radou.

Budeme rádi, když se na nás obrátíte s Vašimi dotazy.

Za celý kolektiv Městské organizace ČSV Praha

Richard Těhník – jednatel

 

aktuální čísla byla použita ze systému CIS ČSV k uzávěrce 1. září 2021

Složení a včelařský životopis členů MO ČSV Praha, z.s.

1/ Jednatel – statutární člen MO ČSV Praha

Ing. Richard Těhník, r. 85, 18 včelstev, včelaří od roku 2013, předseda ZO Újezd nad Lesy, absolvent oboru Včelař na SOUV v Nasavrkách (abs. rok 2015). Prohlížitel včelstev. 

Kontakt: richard.tehnik@seznam.cz, tel.: 606061648

2/ Předseda – statutární člen MO ČSV Praha

Pavel Kučmaš, r. 71, 7 včelstev, včelaří od roku 2015, správa internetových stránek www.VcelariPraha.cz

kontakt: pota1@yahoo.com, tel.: 777 611 790

3/ Místopředseda

prof. Ing. Karel Voříšek, CSc., r. 44, profesor zemědělské mikrobiologie, dlouholetý pracovník a bývalý děkan fakulty Agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů České zemědělské univerzity v Praze. Hospodář ZO Praha 6, obhospodařuje 11 včelstev na dvou stanovištích.

4/ Účetní – pokladna

Josef Slaba, r.52, 6 včelstev, včelaří od roku 1979…, odpovědný účetní, který je pro svoji preciznost dělá pokladnu v hotovosti a spravuje bankovní účet MěV ČSV Praha, pokladní v ZO ČSV Uhříněves,

kontakt: josef.slaba@centrum.cz, 724027110

5/Referent pro tlumení nákaz OO ČSV Praha.

Bohumil Drahoš, r. 56, 11 včelstev, včelaří od roku 1997, zdravotního referenta dělá s láskou ke včelám a rád je nápomocen včelařům kterým vždy dobře poradí, jak nejlépe zvládnout zdravotní stav svých včelstev, zajištuje léčiva pro jednotlivé ZO ČSV spadající pod Prahu, zná dobře místní poměry mezi včelaři a legislativní použití léčiv, je tak důvěrník  a referent pro nákazy včel ZO ČSV Uhříněves. Spolupracuje s KVS Praha a SVS ČR. Zajištuje distribuci léčiv pro jednotlivá ZO ČSV spadající pod Prahu. Sleduje zdravotní stav včelstev v rámci celé Prahy a informace sdílí a navhrhuje řešení pro dobro včelařů.

Kontakt: b.drahos@volny.cz, 773760041, 737975003

6/ Referent pro mládež

Vladimír Sieber,  r. 57, 26 včelstev na dvou stanovištích z toho jedno střešní,  včelaří od r. 1983 s malou přestávkou,

Skautský vedoucí a vedoucí včelařského kroužku „Žihadla ze Čtyřky-Praha 3, Referent pro tlumení nákaz v ZO ČSV Praha 2, vzdělávání dětí a mládeže v Praze v oboru včelařství

Kontakt: vladimir@centrum.cz, 605 267 515

7/ člen MěV

Václav Husa, r. 02, obhospodařuje 20 včelstev, včelaří od roku 2015

Václav je nejmladším členem našeho týmu. Je absolventem přírodovědného gymnázia a připravuje se ke studiu stejného oboru na vysoké škole.

Kontakt: vasekkkkkk@email.cz, tel.: 733 700 462