Listopad 2019

Varroáza je parazitární onemocnění včel plošně rozšířené po celém území ČR. Pokud nejsou včas provedena účinná opatření k tlumení varroázy, může dojít k oslabení i úhynům včelstev. Státní veterinární správa (dále také „SVS“) proto ve spolupráci s externími odborníky vydává tento metodický pokyn, který má sloužit všem chovatelům včel k postupu při tlumení výskytu roztočů ve včelstvech. Celý dokument pokynu k prevenci varroázy ze stránek www.vcelarstvi.cz si můžete stáhnout zde.

Bohumil Drahoš – zdravotní referent OO ČSV Praha K ošetřování včelstev používáme schválená léčiva v daném roce. U každého léčiva je podrobný návod jak ho aplikovat. Včelařský rok začíná v srpnu přípravou včelstev na zimní období. Popisuji základní ošetření včelstev. Je mnoho způsobů která léčiva použijete a jak budete včelstva léčit. Po sundání medníků zkontrolujeme stavy zásob minimum 10 kg v případě dokrmíme. Při krmení musí zůstat, místo kam matka bude klást. Kde se budou líhnout dlouhověké včely. Zároveň, provedeme monitoring spadu roztoče. Při větším spadu nasadíme rovnou Gabon 2 proužky, nebo Apiguard. Zavěšuje se přímo k plodu. Je to kontaktní léčivo. Gabon musí být ve včelstvu 30 dnů ne déle. Pak může docházet k rezistenci roztoče.  Při menším spadu postačí Formidolové desky 40mg pokládají se na horní loučky, nebo 81mg zavěšuje se na horní loučku rámku za krycí plást plodu. Tato léčiva se dají kombinovat. V každém případě doporučuji aplikovat postupně obě léčiva a to

Zdravím všechny přátele včel v Praze. Vážení včelaři. Pár informací ohledně odevzdání vzorků měli na vyšetření a objednávku léčiva na příští rok. Vzorky měli vozím do Lysolají. Kdo není spokojen z danými výsledky od této společnosti, může si poslat vzorky do Dolu. Vzorky budu vybírat od 3.2. do 6.2.2020 po telefonické domluvě 737975003. Objednávka léčiva na rok 2020: Objednávku proveďte do 25.3.2020. Pokud možno před volbami v ZO. Nový nákazový referenti se budou rozkoukávat. Kdo nemá léčivo na jarní ošetření objednejte nejpozději do konce ledna 2020. Jedná se o M1 a Varidol. Připomínám že došlo ke změně ohledně dotací léčiv. Tak ať Vás nepřekvapí cena za léčiva. Dotace je 40% ne 70% jak jsme byli zvyklí. Včelař hradí 60% z ceny léčiva. Na všechny ZO byla tato informace zaslána v Prezentaci z RV ohledné dotací. Doufám že jste byli všichni informováni na výborových schůzích. S přáním krásného včelařského roku Drahoš Bohumil Zdravotní referent OO ČSV Praha